Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για τους μαθητές της Δ' Τάξης

Tην Τετάρτη 22/2 οι μαθητές -τριες της Δ τάξης του σχολείου θα συμμετάσχουν στο παρακάτω επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα γίνει από τη Μαία κ. Φρόσω Κοτσιφάκη ,στο χώρο του σχολείου.

 Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας Στο πλαίσιο της υπογραφής Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες, το Πρόγραμμα Αγωγή Υγείας αποτελεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης με εστίαση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που βασίζεται στην ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Πρόκειται για σειρά παρουσιάσεων για την αγωγή υγείας και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με ομάδα στόχο παιδιά Δ’ Δημοτικού έως εφήβους που φοιτούν στο Λύκειο. Αποτελείται από τις ενότητες (α) Γνωρίζοντας το σώμα μας (Δ΄- Ε’ τάξης Δημοτικού), (β) Πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (Γ΄ Γυμνασίου – Λύκειο) και (γ) Φάκελος Αντισύλληψη (Γ΄ Γυμνασίου – Λύκειο). Στόχος είναι να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές γνώσεις για το σώμα τους, το αναπαραγωγικό σύστημα και την υγεία αυτών και υλοποιείται με παρουσιάσεις εντός των σχολικών μονάδων. Στόχος είναι η ενημέρωση – ενεργοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων πάνω στα θέματα σεξουαλικής αγωγής. Το πρόγραμμα δύναται να συνδυαστεί με ενημερωτικές συναντήσεις γονέων στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Στην παρούσα ενότητα αναρτάται το απαραίτητο υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος, ήτοι πρότυπες παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί από ομάδες εργασίας μαιών σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, με την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας από την Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναρτάται επικαιροποιημένη κάθε φορά κατάσταση του δικτύου των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στις δομές υγείας για την εν λόγω θεματική περιοχή αγωγής και προαγωγής υγείας. Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης λίστα ανά νομό με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχολικών μονάδων ανά μονάδα υγείας αναφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας των μονάδων υγείας και το απολογιστικό δελτίο δράσης αγωγής και προαγωγής υγείας που συμπληρώνεται με ευθύνη των επαγγελματιών υγείας μετά το πέρας της υλοποίησης κάθε σχετικής δράσης. Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ευχαριστεί θερμά τα μέλη της ομάδας Εργασίας που συστήθηκε για τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να συμβάλλουν στην επέκτασή του στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μαθητών. Η διαρκής βελτίωση του προγράμματος βάση της εκτίμησης των αναγκών του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί στόχο που απαιτεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας. Για το λόγο αυτό, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή ενημέρωση ή υποβολή πρότασης βελτίωσης. 
Παρουσίαση: Γνωρίζοντας το σώμα μας (Δ΄- Ε’ τάξης Δημοτικού)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου