Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 
      θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018.
 Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
       θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 
(      ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
        για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 
          1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού.
          2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(ΑΔΥΜ).
          3.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
          4.Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου